Vải không dệt thổi nóng chảy

Vải phun nóng chảy là vật liệu cốt lõi nhất của khẩu trang, vải phun nóng chảy chủ yếu sử dụng polypropylene làm vật liệu chính, đường kính sợi có thể đạt 1 ~ 5 micron. Sợi nhỏ với cấu trúc mao dẫn độc đáo làm tăng số lượng và diện tích bề mặt của sợi trên một đơn vị diện tích, Vì vậy, vải phun tan chảy có khả năng lọc, che chắn, cách nhiệt và hấp thụ dầu tốt.Có thể được sử dụng cho không khí, vật liệu lọc chất lỏng, vật liệu cách ly, vật liệu hấp thụ, vật liệu mặt nạ, vật liệu ấm, vật liệu hấp thụ dầu và vải lau và các lĩnh vực khác.

Trò chuyện trực tuyến WhatsApp!