දිය නොවන රෙදි වියන ලද රෙදි

වෙස්මුහුණේ වඩාත් මූලික ද්‍රව්‍යය වන්නේ උණු කිරීම, ඉසින රෙදි ප්‍රධාන වශයෙන් යූඑස්ඊඑස් පොලිප්‍රොපිලීන් ප්‍රධාන ද්‍රව්‍යය වන අතර තන්තු විෂ්කම්භය මයික්‍රෝන 1 ~ 5 දක්වා ළඟා විය හැකිය. එමඟින් දියවන ඉසින රෙදි හොඳ පෙරීම, ආවරණ, පරිවරණය සහ තෙල් අවශෝෂණය ඇත. වාතය, දියර පෙරහන් ද්‍රව්‍ය, හුදකලා ද්‍රව්‍ය, අවශෝෂණ ද්‍රව්‍ය, වෙස්මුහුණු, උණුසුම් ද්‍රව්‍ය, තෙල් අවශෝෂණ ද්‍රව්‍ය සහ පිසදමන රෙදි සහ වෙනත් ක්ෂේත්‍ර සඳහා භාවිතා කළ හැකිය.

WhatsApp ඔන්ලයින් චැට්!