පිටුව හමු නොවීය, කරුණාකර ආපසු ගෙදර යන්න
අපගේ සමාගම සම්පූර්ණයෙන්ම ස්වයංක්‍රීය නිෂ්පාදනය අවබෝධ කරගෙන තිබේ
නොබැඳි රෙදි සමාගම

contact us

  • ඩබාං කාර්මික උද්‍යානය, චැංබු ගම්මානය, ෂින්ක්සු නගරය, හුයියැං දිස්ත්‍රික්කය, හුයිෂෝ නගරය, ගුවැන්ඩොං, චීනය.
  • +86 752 3336802
  • hb@hzjhc.net
  • + 86-15089322555